להקת המחול הייצוגית של הטכניון
כוראוגרף ומנהל אומנותי: אורן הללי