תיבת טקסט: פברואר 04כרמיאל 04חנוכה 04שישי 16-04-04שבת 17-04-04שבת 09-01-04שישי 07-01-05שבת 08-01-0512-06-05שישי 27-05-05יום הסטודנט 2006שישי 31-03-06הופעותחזרות